Onze diensten

Administratie – Adviesbureau LEER richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf in de regio.

Het maatschappelijk begeleiden adviseren, evalueren, coachen op het gebied van klein ondernemerschap, tevens het maken van rapporten op basis van economische, sociale en fysieke criteria tav niet-westerse allochtonen, in het bijzonder de groep uit de Nederlandse Antillen.

Intoetsen administraties. 

Uitwerken kolommenbalans tot jaarrekening. 

Rapportage jaarrekening. 

Aangifte loonbelasting en/of omzetbelasting. 

Jaaraansluiting omzetbelasting. 

Controle aanslagen belastingdienst en evt. indienen bezwaarschrift. 

Bespreken met ondernemer betreffende de resultaten van zijn onderneming en voorstellen tot verbeteringen doen. 

Exploitatiebegroting en/of liquiditeitsbegroting voor bijv. 3 jaar opstellen als budget. 

Investeringsbegroting bij start onderneming opstellen. 

Ondernemersplan opstellen/ uitwerken cf. model KvK. 

Begeleiden van ondernemingen die zelf administratie voeren. 

Verzorgen van complete administraties. 

 

 

Copyright © 2004, Administratie- Adviesbureau LEER